Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Scope är en utökning, en så kallad Extension, och formateras enligt nedan.

Code Block
<md:Extensions>Extensions xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0">
 <shibmd:Scope regexp="false">exempelskolan.se</shibmd:Scope>
</md:Extensions>

...

Code Block
languagexml
<md:EntityDescriptor xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" entityID="https://exempelskolan.se/idp">
  <md:Extensions>:Extensions xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0">
   <shibmd:Scope regexp="false">exempelskolan.se</shibmd:Scope>
  </md:Extensions>
  <md:IDPSSODescriptor>
   ...
  </md:IDPSSODescriptor>
  <md:AttributeAuthorityDescriptor>
   ...
  </md:AttributeAuthorityDescriptor>
  <md:Organization>
   ...
  </md:Organization>
  <md:ContactPerson>
   ....
  </md:ContactPerson>
</md:EntityDescriptor>

...

Code Block
languagexml
<md:EntityDescriptor xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" entityID="https://exempelskolan.se/idp">
  <md:IDPSSODescriptor>
   <md:Extensions>Extensions xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0">
    <shibmd:Scope regexp="false">exempelskolan.se</shibmd:Scope>
   </md:Extensions>
   ...
  </md:IDPSSODescriptor>
  <md:AttributeAuthorityDescriptor>
   ...
  </md:AttributeAuthorityDescriptor>
  <md:Organization>
   ...
  </md:Organization>
  <md:ContactPerson>
   ....
  </md:ContactPerson>
</md:EntityDescriptor>

...

Code Block
languagexml
<md:EntityDescriptor xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" entityID="https://exempelskolan.se/idp">
  <md:IDPSSODescriptor>
   <md:Extensions>:Extensions xmlns:shibmd="urn:mace:shibboleth:metadata:1.0">
    <shibmd:Scope regexp="false">exempelskolan.se</shibmd:Scope>
    <shibmd:Scope regexp="false">edu.exempelskolan.se</shibmd:Scope>
   </md:Extensions>
   ...
  </md:IDPSSODescriptor>
  <md:AttributeAuthorityDescriptor>
   ...
  </md:AttributeAuthorityDescriptor>
  <md:Organization>
   ...
  </md:Organization>
  <md:ContactPerson>
   ....
  </md:ContactPerson>
</md:EntityDescriptor>

...