Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att köra det behöver du ha Python installerat, samt nedladdad version av aktuellt schema du önskar validera med.

Det finns en requirements.txt i repot som kan användas för att installera beroenden.

Code Block
pip -r requirements.txt

Användning:

./schemacheck.py <sökväg-till-schema-1> <sökväg-till-schema-N> --input <sökväg till din JSON-fil>

...