Förbättringar och roadmap

Nedan presenteras roadmap avseende förändringar och förbättringar i Internetstiftelsens federationer och tillhörande stödsystem. Planerade förändringar som berör medlemmar meddelas alltid via nyhetsbrev och på federationens webbplats. Nyheter avseende roadmap och genomförda förändringar presenteras på Internetstiftelsens Tekniska Federationsforum. Roadmap kan komma att ändras.

Uppdaterad 8/6 2021.

Planerade förändringar

Förändring/funktion

Status

Kommentar

Förändring/funktion

Status

Kommentar

Krav på Scope i Skolfederations metadata (produktion)

1 september 2021

Det kommer ställas krav på elementet Scope i Skolfederation för att kunna binda attribut med scope (säkerhetsdomän) till rätt IdP(er).

Scope i Kontosynks metadata

 

 

Genomförda förändringar

Förändring/funktion

Status

Kommentar

Förändring/funktion

Status

Kommentar

Flytt av metadata och anvisningstjänst till CDN

Genomfört.

Metadata och anvisningstjänster för Sambi och Skolfederation

Provisionering till Skolverket via federerad TLS (Kontosynk)

Genomfört.

 

Nedsläckning av gamla metadataservrar iom. flytt till CDN

Genomfört.

 

Uppdatering av metadatavalidator SAML

Genomfört.

Sambi och Skolfederation fick uppdaterade metadatavalidatorer för SAML.

Möjlighet att se diff mellan publicerat metadata och nytt metadata medlem vill ladda upp vid samma entityID

Genomfört.

 

Vidareutveckling konfigurationsguide G Suite

Genomfört.

Konfigurationsguiden för G Suite är uppdaterad med Skolverkets testtjänst.

Trial-tjänster får en uppfräschning

Genomfört.

Trial-tjänster är nu åtgärdade att hantera Attributprofilen bättre och trial-SP’n har egen anvisningstjänst.

Skapa konfigurationsguide för Microsoft ADFS/Azure

Genomfört

Resulterade i video. I dagsläget ingen plan att skapa en konfigurationsguide för Microsoft då det finns många vägar att gå

Intermittent Trial-miljö för Kontosynk

Genomfört

Etablera en intermittent Trial-miljö för Kontosynk som är mer produktionsnära.

Kontosynk i Federationsadmin

Genomfört

Kontosynk har implementerats i Federationsadmin med nya miljöer

Krav på Scope i Skolfederation Trial metadata

Genomfört

Scope är infört som skall-krav i Skolfederation Trial.

Extern metadatavalidator Kontosynk

Genomfört

En extern validator för Kontosynk finns skapad på https://validator.kontosynk.se

Roadmap

Förändring/funktion

Status

Kommentar

Förändring/funktion

Status

Kommentar

Förbättrat stöd för interfederation

 

Förbättrat stöd i federationens system för interfederation, exempelvis integration med FIDUS.

Möjlighet att skapa och modellera sitt metadata direkt i Federationsadmin

 

Stöd för medlemmar att skapa sitt metadata direkt i Federationsadmin