Kontosynk

Under denna wiki samlas tekniska resurser, exempel och verktyg relaterade till Kontosynk.

Allmän information om Kontosynk finns på Skolfederations webbplats.